Księga znaku firmy Shim-pol
Księga znaku firmy Shim-pol

KSIĘGI ZNAKU

Księga znaku, inaczej znana jako brand book, to jeden z podstawowych elementów spójnej komunikacji wizualnej.  Zawiera opis budowy logo i przykłady jak go poprawnie używać. Zasad tych należy przestrzegać, aby wizerunek firmy był spójny.

Elementy, które powinny znaleźć się w księdze znaku:

  • opis znaczenia logo lub logotypu,
  • opis budowy logo lub logotypu,
  • kolorystykę,
  • pole ochronne wokół logo,
  • warianty logotypu, wersje mono- i achromatyczne,
  • zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz zalecane odmiany i wielkości,
  • przykłady prawidłowej i nieprawidłowej formy logo.

Tworząc księgę znaku macie Państwo gwarancję, że logo będzie poprawnie wykorzystywane we wszystkich projektach.