Regulamin

Zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Malamut.

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Właścicielem Agencji Reklamowej Malamut jest: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Malamut Pakieła i Spółka - Spółka Jawna.

NIP 5214063199

KRS 0001096285

Zwanym dalej jako Agencja.

1.2 Niniejszy regulamin określa:

- warunki korzystania z usług agencji;

- zasady wykonywania kalkulacji;

- zasady akceptacji projektów;

- zasady przyjmowania zleceń;

- zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;

- warunki reklamacji;

- odpowiedzialność Agencji Reklamowej Malamut.

2. Warunki korzystania z usług Agencji.

2.1. Korzystanie z usług agencji oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

3. Kalkulacje.

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od daty złożenia zapytania ofertowego.

3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.

3.3. Jeżeli w kalkulację nie jest wliczony koszt projektu - minimalna cena projektu to 100 PLN, która jest doliczana automatycznie.

3.4. Koszt projektu wzrasta adekwatnie do jego skomplikowania.

3.5. Podane w kalkulacji ceny są cenami NETTO. Należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

3.6. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty przesłania przez pracownika Agencji.

4. Zasady akceptacji projektów.

4.1. Projekty graficzne prosimy przesyłać w skali 1:1 w formacie CorelDraw v.12 lub niższa, tekst zapisany w krzywych lub w formacie Photoshop z dołączonymi czcionkami.

4.2. Termin realizacji projektu to 7-28 dni roboczych w zależności od stopnia skomplikowania.

4.3. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych - wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

4.4. Agencja nie ponosi odpowiedzialności poza błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.

4.5. Agencja nie ponosi odpowiedzialności poza błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.

5. Zasady przyjmowania zleceń.

5.1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę podpisanego formularza zamówienia.

6. Warunki zgłoszenia reklamacji.

6.1 Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.

6.2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres info@arMalamut.pl.

6.3. Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać zamówieniem, które chce zareklamować.

6.4. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

6.5. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

6.6. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

6.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

6.8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

6.9. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.

7. Zakres odpowiedzialności Agencji.

7.1 Agencja Reklamowa Malamut nie ponosi odpowiedzialności za:

- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję;

- wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

- opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne;

- opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji;

- opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej Malamut oznacza akceptację regulaminu i warunków reklamacji.

8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

8.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.arMalamut.pl